حزب کمونیست ایران

انفجار مین در مهران و قطع عضو چهار نوجوان

در روز پنجشنبه هفته گذشته انفجار مین در شهرستان واقع در استان ایلام مهران موجب مصدومیت شدید و قطع عضو چهار چوپان نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله شد.

گفته میشود این مین در منطقه “بان چرمگ” مهران منفجر شده است. انفجار مین‌های بجا مانده از دوران جنگ ایران و عراق بارها و بارها موجب از دست رفتن جان شهروندان یا صدمات شدید جسمی بر روی آنها بوده است، اما برغم گذشت بیش از ۳۳ سال از پایان جنگ، رژیم ایران نه تنها اقدام به جمع آوری این مین‌ها نمی‌کند بلکه تولید و کاشت مین‌های ضدنفر هنوز ادامه دارد و این مین‌ها را راهی برای تامین امنیت تلقی می کند.