حزب کمونیست ایران

انفجار یک خودرو در نزدیکی سلیمانیه توسط ارتش  ترکیه

روز چهارشنبه هفته جاری یک پهپاد بدون سرنشین ارتش  ترکیه، یک خودروی شهروندان در جادهٔ دووکان به خلکان در نزدیکی شهر سلیمانیه در باشور کوردستان را هدف حمله قرار داد.

بر اثر این حمله، خودرو منفجر شد و یکی از سرنشینان آن با نام “نژوان عبدالله توفیق” اهل منطقهٔ شارزور  جان خود را از دست داد و دو تن دیگر مجروح شدند. گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از مقامات دولتی در خصوص این حمله، اظهارنظری نکرده اند.