حزب کمونیست ایران

اولتیماتوم کارگران ابنیه فنی تراورس برای پرداخت دستمزدهایشان

کارگران ابنیه فنی تراورس برای حل مطالبات و مشکلات خود به کارفرمای پیمانکاری فرصتی ۳ روزه دادند.

منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن، از پراخت نشدن دو و نیم ماه از مطالبات سال جاری کارگران ابنیه فنی تراورس در نتیجه بی‌توجهی کارفرمایان شرکت پیمانکاری خبر دادند و گفتند: در صورت پرداخت نشدن یک ماه حقوق کامل ظرف سه روز آینده پیگیری‌های صنفی خود را با تجمع مقابل ارگان‌های مختلف آغاز خواهند کرد. به گفته این کارگران، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آن‌ها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است و چند سال است با وجود داشتن بیمه تکمیلی و کسر مبالغی از حقوق، هیچ هزینه‌ای بابت دریافت خدمات درمانی از شرکت بیمه‌گر نمی‌گیرند.