حزب کمونیست ایران

اولویت واکسیناسیون کرونا با نیروهای انتظامی

“حسین اشتری” فرمانده نیروی انتظامی رژیم، از موافقت سعید نمکی، وزیر بهداشت با اولویت دادن واکسیناسیون ضد کرونا برای پرسنل نیروی انتظامی خبر داد.

اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رژیم، در مورد قرار گرفتن هزاران نفر از ماموران سرکوبگر این نیرو، در اولویت واکسیناسیون درحالی است که پیش از این، مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بودند که اولویت‌های واکسیناسیون، براساس «سند ملی واکسیناسیون» تعیین می‌شود. بر اساس اولویت‌های تصریح شده در سند ملی واکسیناسیون، کادر درمان، افراد پرخطر از جمله افراد دارای بیماری زمینه‌ای و سالمندان در اولویت واکسیناسیون قرار دارند. قرار گرفتن نیروی انتظامی در اولویت واکسیناسیون درحالی است که شمار کادر درمان در ایران بیش از دو میلیون نفر است و تاکنون درصد بسیار کمی از کادر درمان واکسن دریافت کرده‌اند.