حزب کمونیست ایران

ايران کشوريست….

دکتر ش

ايران کشوريست که با مدیریت مذهبیان دروغگو و مفسد اختلاس گر، توسط خود مردمش *چهار ميخ* شده است !
گسستن از اين ميخ کوبها فقط با انديشيدن ممکن است، پس بايد احساس را کنار گذاشت و لحظه ای در تفــکــّـر عميق فرو رفت .

*آهای آقا و خانم محترم ، با شما هستــم !*
وقتی که پوشاندن چند تار مو در محیط اجتماع مهمتر از مقابله با فسادهای درون جامعه بشود …
*نجابت* از بین میرود !
وقتی که کنترل ظاهر مهماندار هواپیما مهمتر از نظارت فنی پیش از پرواز بشود …
*امنیت* از بین میرود !
وقتی که دلسوزی مسئولین برای کشورهای عربی مهمتر از داخل باشد ….
*بودجه مملکت* از بین میرود !
وقتی که جرم “اختلاس” نادیده گرفته شود ولی اقساط عقب افتاده یک کارگر ساده توهین آمیز قلمداد میشود ……
*عدالت* از بين میرود!
وقتی که هزینه ساخت مسجد و۶ ضریح طلا در کشورهای عربی واجب تر از ساخت بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم و جنگ زده وطنم میشود …..
*ارزش ها* از بين میرود !
وقتی که پول بادآورده و اضافه حاجی ، خرج مکه و کربلا رفتن بشه و روز به روز بر شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه بشه
*وجدان بیدار* از بين میرود !
وقتی که بی کفایتی وبیسوادی مسئولین، باعث گرانی و قحطی و تحریم ایران باشد ….
*درآمد و پس انداز و آرامش خانواده* از بين میرود !
وقتی که آدرس بهشت را به من و تو آموزش میدهند و خودشان خطا کارترین و دروغگو ترين باشند …..
*مذهب* ازبين میرود !
وقتی که جداکردن جنسیتی، مهمتر از احترام به حقوق انسان ها شود
*آزادی* از بین میرود !
وقتی که سانسور و پارازیت انداختن مهمتر از حذف آسیب های اجتماعی شود
*شادابی* از بین میرود !
وقتی که فروش و سود بیشتر، مهمتر از کیفیت مواد غذایی شود …
*سلامت* از بین میرود !
وقتی که تقلب و کپی کاری مهمتر از اندیشه و ایده پردازی شود …
*خلاقیت* از بین میرود !
وقتی که ساخت و ساز بیشتر، مهمتر از حفظ محیط زیست و طبیعت و درختکاری میشود …
*طبیعت* از بین میرود !
وقتی که دلواپسی دینی دانشجویان مهمتر از دلواپسی های علمی شان شود
*دانش و آگاهی* از بین میرود !
وقتی که دروغ و حقه بازی در جامعه، مهمتر از صداقت و راستی شود …
*اخلاق* از بین میرود !
و وقتی که درآمد شهرعسلویه “به تنهایی” درآمدی معادل *هفت* کشور معادل ایران باشد که ملت بتوانند ایده آل زندگی کنند ؛
مابقی منابع نفتی و طلا و مس و فولاد و پسته و زعفران و …
به کجا میروند ؟!؟