حزب کمونیست ایران

این جنبش متفاوت است

رحمان جلالی، معاون استاندار کرمان روز ۱۴ آبان در اشاره به تلاش‌های رژیم برای سرکوب اعتراضات گفته است: «همیشه محدودیت اینترنت، دستگیری سرگروه‌های اغتشاش و آمدن مردم به کف خیابان فتنه را از بین می‌برد، اما جنس این فتنه و مخاطبان آن متفاوت است.» همچنین رسول سنائی از مسئولان دفتر خامنه ای گفته است: « نظام از دست نرفته است اما ما ضربه خورده ایم». دو موردی که به عنوان نمونه ذکر شدند، انعکاس روحیه ضعیف رده دوم سران جمهوری اسلامی است، که اعتراف می کنند، جنبش این دوره متفاوت بوده و شیوه های رایج سرکوب حکومت اسلامی دیگر جوابگو‌ نیست.
از خامنه ای تا فرمانده سپاه پاسداران ، از رئیسی تا آخوندهای یاوه گو  در طول دو ماه گذشته بارها مردم را تهدید کردند . نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی بیش از سیصد نفر را در خیابان‌ها به قتل رساندند ، هزاران نفر را زخمی دستگیر و شکنجه کردند .  اما هر روز که میگذرد موج اعتراضات  تظاهرات و اعتصاب ها، دامنه گسترده تری می یابد .
تمامی تاکتیک ها و سیاستهای رژیم  برای جنبش اخیر که با قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد ، با شکست و رسوایی روبرو گشته است.مردم معترض ، زنان و جوانان ، دانشجویان و دانش اموزان ، هنرمندان و نویسندگان ، توده های کارگر و زحمتکش از بلوچستان تا کردستان، خلاقانه در عرصه مبارزه حضور دارند . مقابله با این توده گسترده نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را با تضادهای درونی و با خستگی و فرسایش روبرو کرده .
جنبش و مردم معترض با روشنی بسیار بیشتری شعارهای کلیدی چون زن . زندگی . آزادی ، مرگ بر دیکتاتور را سر می‌دهند . همدلی و اتحاد بین نیروهای مختلف اجتماعی بسیار بیشتر است و ترس مردم از حکومت به میزان زیادی جای خود را به یک شجاعت عمومی و تعرض به ارکان نظام اسلامی تبدیل شده .
در این دوره مردم از مبارزات چهار دهه خود علیه جمهوری اسلامی ایران درس‌های گرانبهای آموخته اند .  همدلی بین کردستان و آذربایجان ، بین شیعه و سنی ، اتحاد بین مردم داخل و خارج مستحکم تر شده است. جنبش این دوره بیش از هر زمانی با حضور موثر و رهبری زنان از سویی و منزوی کردن دستگاه دین و بیرون راندن جماعت آخوند از زندگی مردم  تعریف می شود. دانشگاه و دانشجو بعد از یک دوره رکود، اکنون فعالانه در برابر رژیم ایستاده اند، مردم خلاقیت بیشتری در شیوه ها و اشکال مبارزاتی از خود نشان می‌دهند و تاکتیک های مختلف و متنوعی را بکار می گیرند . همه اینها نشان می دهند که  رسیدن به پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی بیش از پیش امری ممکن و در ممکن و در دسترس قرار گرفته است .
خامنه ای رهبر رژیم در افکار عمومی همه اعتبار دروغین و پوشالی خود را از دست داده است . افراد هیئت حاکمه فاسد و مرتجع در همه سطوح ، هیچگونه اعتباری بین مردم ندارند . تبلیغات و دروغ پراکنی رژیم خریداری ندارد و حتی موافقین رژیم را هم قانع نمی کند .
ترس از حکومت جای خود را به امید و شجاعت داده است و این بار این رژیم است که از مردم می ترسد. در هیچ دوره ای خیزش مردم این اندازه با اقبال افکار عمومی جهانیان روبرو نبوده و در این سطح از سوی هنرمندان ، ورزشکاران ، روزنامه نگاران و نویسندگان مورد استقبال نبوده است.  جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند که به شرایط دو ماه پیش خود بازگردد و مردم تا همین جا دست آوردهای غیر قابل بازپس گیری به دست آورده اند و به پشتوانه این دست آوردها به سوی پیروزی نهائی پیش می روند.