حزب کمونیست ایران

بازداشت بیش از بیست شهروند در یک مهمانی خصوصی در شهرکرد

برپایه گزارش منتشره، روز جمعه 13 دیماه، دستکم 23 دختر و پسر جوان در جریان برگزاری یک مهمانی خصوصی در شهر کرد توسط نیروهای رژیم بازداشت شدند.

بر اساس داده های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان تاکنون موجب بروز اعتراضاتی به نظام قضایی و انتظامی ایران شده است.