حزب کمونیست ایران

بازداشت بیش از ۱۰۰ پناهجو در مرز لهستان

شامگاه روز پنج شنبه 27 آبان ماه، وزارت دفاع لهستان اعلام کرد یک گروه ۱۰۰ نفری از پناهجویان را که قصد ورود به خاک این کشور از طریق بلاروس داشته‌اند، بازداشت کرده است.

به گفته وزارت دفاع لهستان، پناهجویان سعی کرده‌اند از “مرز به شدت محافظت شده” وارد لهستان شوند. لهستان می گوید، که نیروهای بلاروس به پناهجویان کمک کرده اند و “به احتمال قوی” به حصار سیم خاردار در امتداد مرز آسیب رسانده‌اند و سپس از مهاجران خواستند که به سمت سربازان لهستانی سنگ پرتاب کنند تا حواس‌شان پرت شود. نخست‌وزیر لهستان در ارتباط با احتمال بروز جنگ میان لهستان و بلاروس هشدار داده است. گفتنی است هزاران پناهجو در حال حاضر در بلاروس در دمای زیر صفر در مرز بلاروس با لهستان به عنوان گرفتار شدند.