حزب کمونیست ایران

بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر دیگر در ترکیه

به‌رغم گذشت بیش از چهار سال از کودتای نافرجام در ترکیه دولت این کشور بار دیگر فرمان دستگیری ۲۳۸ نفر را به اتهام وابستگی به جنبش گولن و مشارکت در کودتا صادر کرده است.

موج دستگیری‌ها در ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه دارد.  دولت ترکیه مدعی است کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ توسط نیروهای وابسته به فتح‌الله گولن سازماندهی شده است. این در حالی است که گولن که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، هرگونه دخالتی در کودتای یادشده را تکذیب کرده است. از زمان شکست کودتای سال ۲۰۱۶ تا کنون حدود ۸۰ هزار نفر توسط پلیس و مقامات امنیتی ترکیه بازداشت شد‌ه‌اند. افزون بر آن، حدود ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان و همچنین پرسنل ارتش از کار خود برکنار شده یا خدمت‌شان به حالت تعلیق در آمده است. خبرگزاری رویترز در عین حال گزارش کرده که تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از نیروهای ارتش ترکیه به اتهام وابستگی به جنبش فتح‌‌الله گولن و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ از ارتش اخراج شده‌اند.