حزب کمونیست ایران

بازداشت دهها تن دیگر در ترکیه

روز چهارشنبه 6 آذرماه، مقامات ترکیه اعلام کردند که در شهرهای آنکارا و استانبول 91 تن را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن بازداشت کرده اند.

بازداشت طرفداران جنبش فتح‌الله گولن با گذشت سه سال از کودتای نافرجام ترکیه در سال ۲۰۱۶ هنوز هم ادامه دارد. گفته می شوددر آنکارا برای 36 نفر دیگر حکم بازداشت صادر شده است. ترکیه بعد از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ بسیاری از اعضای جنبش گولن را دستگیر کرد. بنا به منابع رسانه‌های غربی، تعداد دستگیرشدگان به اتهام طرفداری از گولن به ۷۷ هزار نفر می‌رسد. بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولت و افراد پلیس و همچنین نظامی نیز از کار خود اخراج شده‌اند. در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان ترکیه کشته و حدود دو هزار نفر نیز زخمی شدند.