حزب کمونیست ایران

بازداشت دهها دختر و پسر جوان در گلبهار

به گزارش منتشره، دهها دختر و پسر جوان در دو مهمانی خصوصی در شهرستان گلبهار بازداشت و به زندان معرفی شدند.

مقامات قضایی رژیم در گلبهار با  به کار بردن عنوان “ساختار شکنی و ناهنجاری” در مورد مهمانی های خصوصی، از بازداشت بیش از 50 دختر و پسر جوان در جریان این دو مهمانی خبر دادند. بازداشت شهروندان در مهمانی های خصوصی در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.»