حزب کمونیست ایران

بازداشت دهها شهروند در لرستان به بهانه روزه خواری

گزارشات منتشره  از پلمب ۲۸۴ واحد صنفی و بازداشت ۴۶ شهروند استان لرستان به بهانه روزه خواری خبر دادند.

برپایه این گزارش، در ۲۰ روز اول ماه رمضان ۲ هزار و ۵۷۴ مورد بازدید کنترلی و نظارتی از واحدهای صنفی از سوی ماموران رژیم انجام و یک هزار و ۷۸۴ مورد تذکر به این واحدها داده شده است. همچنین  248 واحد صنفی پلمپ، 46 نفر بازداشت و برای 52 نفر دیگر نیز تشکیل پرونده قضایی تشکیل شده است.