حزب کمونیست ایران

بازداشت دو شهروند ارومیه و سنندج توسط نیروهای امنیتی

روز پنج شنبه 18 اسفند ماه دو جوان اهل ارومیه و سنندج توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند و به مکان های نامعلومی منتقل شدند.

برپایه این گزارش،هویت بازداشت شدگان “رضا پور جعفر” شهروند ساکن ارومیه و “آرام ساعد موچشی” فعال محیط زیست و عضو انجمن جمعیت سبز کوردستان بوده است. این دو نفر بدون داشتن هیچ حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند.این درحالی است که خانواده هیچ کدام از این دو بازداشت شده،هیچ خبری از وضعیت سلامتی آنان ندارند.