حزب کمونیست ایران

بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در راسک

روز جمعه 10 بهمن ماه دو شهروند  که هویت یکی از آنها  “احمد حبیر” عنوان شده  در روستای محمد آباد شهرستان راسک توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال یکی از بستگان آنها می گوید: “منزلی که این دو شهروند در آن بازداشت شده اند متعلق به فردی از اعضای یک گروه مخالف رژیم بوده که ماموران امنیتی شرط آزادی احمد و همسرش را تسلیم شدن وی عنوان کردند“.