حزب کمونیست ایران

بازداشت دو فعال دانشجویی در تهران

روز شنبه ۲۱ اسفند ماه سها مرتضایی فعال دانشجویی و پردیس ربیعی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی بازداشت شدند.

سها مرتضایی فعال صنفی دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران روز شنبه در کرج به همراه سه نفر دیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. سها مرتضایی بدلیل فعالیت صنفی دانشجویی به ۶سال حبس محکوم و مورد محرومیت تحصیلی در مقطع دکتری، علی رغم کسب رتبه ١٠ قرار گرفته است.  ‘گفتنی است این فعال دانشجویی صبح روز یکشنبه 22 اسقند ماه به همراه  الهام صالحی که در جریان مراسم یادبود صمد شعبانی بازداشت شده بودند از زندان آزد شدند. همچنین پردیس ربیعی، دانشجوی ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.