حزب کمونیست ایران

بازداشت دو فعال کارگری در تهران

مرتضی صیدی و امیر عباسی از فعالین کارگری روز جمعه 26 فروردین ماه  توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارش منتشر شده، نیروهای امنیتی جهت بازداشت این شهروندان به منزل شخصی آنها مراجعه کرده و محل را مورد تفتیش قرار داده اند. ماموران شماری از وسایل شخصی این افراد را ضبط کرده و با خود برده اند. تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.