حزب کمونیست ایران

بازداشت دو مظنون دیگر در ارتباط با انفجار در دانمارک

بنا به گزارش منتشره، پلیس سوئد دو مظنون دیگر را در ارتباط با انفجار مقابل دفتر سازمان مالیاتی دانمارک در شهر کپنهاگ بازداشت کرد.

بر پایه این گزارش، در پی انفجار مقابل دفتر سازمان مالیاتی دانمارک در شهر کپنهاگ که در ماه جاری رخ داد و یک نفر مجروح شده است. پلیس دانمارک تاکنون 4 نفر را به دست داشتن در این انفجار بازداشت کرده است. هفته گذشته یک مرد سوئدی به همین اتهام بازداشت شده بود و یک شهروند دیگر سوئد هم به همین اتهام فراری است. برای این افراد حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده است.