حزب کمونیست ایران

بازداشت شعبان محمدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان

امروز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، شعبان محمدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنابر گزارش دریافتی این فعال صنفی معلمان هنگام خروج از منزل و در میدان “باوه ره‌شی” مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. تا لحظه ی تنطیم خبر، پیگیری‌های خانواده این فعال صنفی معلمان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده و نهادهای امنیتی از بازداشت وی ابراز بی‌اطلاعی کردند. شایان ذکر است که شعبان محمدی پیش از این یک بار در ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ پیش از تجمع و بار دیگر در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در تجمع معلمان مریوان بازداشت شده بود. در حال حاضر دو عضو دیگر انجمن صنفی معلمان مریوان اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هم در زندان و در یازدهمین روز اعتصاب غذا هستند. طبق فراخوان انجمنهای صنفی فرهنگیان، معلمان سراسر ایران پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت بزرگ ترین تجمع حمایتی را در سراسر کشور از معلمان بازداشتی و زندانی به عمل می آورند.