حزب کمونیست ایران

بازداشت شعبان محمدی از اعضاء انجمن صنفی معلمان کردستان _ مریوان

بنا به گزارش دریافتی شعبان محمدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان بازداشت شد.

صبح روز یکشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ شماری چند از نیروهای امنیتی که خود را مامور اطلاعات معرفی کرده بودند با یورش به منزل این فعال صنفی معلمان، وی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.