حزب کمونیست ایران

بازداشت شماری از شهروندان در رابطه با  مراسم روز دانشجو

بنابه گزارشات منتشره، روز سه شنبه 12 آذرماه،  تعداد نامعلومی از شهروندان در رابطه با “مراسم روز دانشجو” در دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها بازداشت شدند.

در همین خصوص وزارت اطلاعات رژیم در اطلاعیه‌ای مدعی شد: “اعضای اصلی یکی از شبکه‌های مخالف نظام که درصدد اخلال و ایجاد درگیری در ایام ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها بودند، شناسایی و بازداشت شدند. همچنین برخی از افراد مرتبط با این افراد شناسایی شدند”. گفتنی است که در این گزارش به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است.