حزب کمونیست ایران

بازداشت شماری از معترضان به قتل مهسا در سنندج

بنابر گزارشهای دریافتی، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی مردم سنندج در دومین روز از محکومیت قتل مهسا امینی، شماری از شهروندان سنندج در روز یکشنبه بیست و شش شهریور ماه بازداشت شده‌اند.
هویت یکی از این شهروندان، لطف اله احمدی ، اهل سنندج احراز شده، وی پس از یورش ماموران به منزل شخصی نامبرده بازداشت و توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تاکنون از محل دقیق نگهداری و سرنوشت آقای لطف اله احمدی در دسترس نیست.