حزب کمونیست ایران

بازداشت شماری از معترضان در قلعه حسن خان

به گزارش منتشره، روز دوشنبه 25 آذرماه، شماری از شهروندان  قلعه حسن خان واقع در غرب استان تهران به اتهام شرکت در اعتراضات آبانماه بازداشت شدند.

برپایه این گزارش مقامات قضایی رژیم در این شهر ضمن تایئد این خبر، از بازداشت شدگان به عنوان “اغتشاشگر و آشوبگر” نام بردند.  گفتنی است تاکنون مقامات ایران آمار رسمی و جامعی از شمار بازداشت‌شدگان ارائه نکرده‌اند و فقط برخی مسئولان محلی به تعداد بازداشتی‌ها در شهرها یا استان‌ها اشاره کرده‌اند.