حزب کمونیست ایران

بازداشت شماری از معلمین و فعالین کارگری

روز جمعه، هشتم اردیبهشت ماموران امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، تعدادی از معلمان حاضر در این دیدار ‌و تعدادی از فعالین کارگری را با خشونت بازداشت کردند.

ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی از جمله فعالینی هستند که به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. گفته می شود در جریان این بازداشت یکی از حاضرین دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری گردیده است. تاکنون از دلایل بازداشت این فعالین اطلاعی در دست نیست.