حزب کمونیست ایران

بازداشت صدها تن از معترضان به تغییرات اقلیمی در استرالیا

روز سه شنبه 15 مرداد ماه، صدها نفر از شهروندان استرالیایی که اعتراض به تغییرات اقلیمی به خیابان های شهر “بریسبین” آمده بودند توسط پلیس بازداشت شدند.

در جریان این راهپیمایی، بیش از ۷۰ تن از این تظاهرکنندگان که متعلق به گروه محیط‌زیستی «شورش انقراض» بودند به بهانه  بند آوردن خیابان، برهم زدن آرامش و اخلال در کار پلیس دستگیر شدند. گروه «شورش انقراض» یک گروه بین‌المللی است که از «بپاخواستن شهروندان علیه دولت‌ها» حمایت می‌کند و هدف خود را وادار کردن حکومت‌ها به توقف تولید گازهای گلخانه‌ای می‌داند.