حزب کمونیست ایران

بازداشت صدها تن از معترضان در البرز و تبریز

به اعتراف دو تن از نمایندگان مجلس رژیم  طی اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران، تنها در شهرهای البرز و تبریز بیش از 470 تن از معترضان بازداشت شده اند.

برپایه گزارش منتشره، تمامی این افراد با عناوینی همچون “اغتشاشگر و لیدر و عامل اغتشاشات” بازداشت شده اند.  استفاده از این عنوان در خصوص مردم معترض بازداشت شده در حالی است که پیشتر روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده خامنه‌ای منتشر می‌شود،نوشته بود “مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند.”