حزب کمونیست ایران

بازداشت صدها تن به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان

روز دوشنبه 28 مرداد ماه، پلیس ترکیه مدعی شد که ۴۱۸ نفر را در شهرهای مختلف این کشور و به اتهام رابطه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بازداشت کرده است.

به گزارش رویترز، وزارت کشور ترکیه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که این ۴۱۸ نفر در ۲۹ استان مختلف ترکیه بازداشت شده‌اند.  به گفته پلیس ترکیه عملیات بازداشت افرادی که با این حزب در ارتباط هستند، همچنان ادامه دارد. پیشتر نیز  وزارت کشور ترکیه اعلام کرده بود که شهرداران سه شهر این کشور، به اتهام رابطه با حزب کارگران کردستان از سمت خود برکنار شده اند.  گفتنی است هر سه این افراد در جریان انتخابات ۳۱ مارس ۲۰۱۹ ترکیه به عنوان شهردار انتخاب شده بودند.  ترکیه چند سال پیش هم برخی شهرداران شهرهای کردنشین این کشور را به اتهام رابطه با حزب کارگران کردستان برکنار کرده بود.