حزب کمونیست ایران

بازداشت عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری

“عادل گرجی” دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته می شود بازداشت وی در ارتباط با اعتراض جمعی از دانشجویان به دستور انتقال این دانشگاه از ساختمان میدان فلسطین به سوهانک صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این دانشجو در دست نیست و احتمال می رود تعداد دیگری نیز طی آن روز بازداشت شده باشند. لازم به ذکر است عادل گرجی پیشتر نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان تجمع روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۵ روز با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.