حزب کمونیست ایران

بازداشت فعال کارگری شاپور احسانی راد

روز سه شنبه ۲۷ خرداد، “شاپور احسانی راد” فعال کارگری در منزل خود در شهرستان ساوه بازداشت شد.

وی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه رژیم در تهران به ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده بود. نامبرده همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم گردیده بود و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است.