حزب کمونیست ایران

بازداشت فعال کارگری شاپور احسانی راد

“شاپور احسانی راد” فعال کارگری، ظهر روز دوشنبه 7 مرداد ماه، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

برپایه گزارش منتشره، شاپور احسانی ‌راد بعد از بازنشستگی با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در بخش سرایداری یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که مأمورین امنیتی در همان محل وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. از دلایل بازداشت نامبرده تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیقی به دست نیامده است. لازم به ذکر است که شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از اعضای هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.