حزب کمونیست ایران

بازداشت فعال کارگری واله زمانی

برپایه گزارش دریافتی، پس از گذشت 18 روز بی‌خبری از واله زمانی، روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه  نامبرده با خانواده تماس کوتاهی داشته و اعلام کرده که از روز ۹ خرداد از طرف نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از ۳ روز به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده است.

بازداشت واله زمانی در حالی صورت گرفته که او در شرایط بسیار وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند پیگیری جدی درمانی و مصرف دارو است. نامبرده اخیراً به بیماری حاد کبدی و هپاتیت دچار شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود.لازم به ذکر است که بخاطر شرایط نامساعد سلامتی واله رمانی، تداوم بازداشت می‌تواند خطرات جانی جدی برای او به دنبال داشته باشد و مسئولیت سلامت وی تماماً با مسئولین قضایی و امنیتی است.