حزب کمونیست ایران

بازداشت مجدد گلرخ ایرایی

“گلرخ ابراهیمی ایرایی” زندانی سیاسی سابق روز شنبه 18 آبانماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفته می شود بازداشت گلرخ ایرایی بدون ارائه حکم صورت گرفته است. او پیشتر به همراه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در اوین در ارتباط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آنان گشوده شده بود به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم و حکم صادره در مرحله تجدید نظر نیز بدون تشکیل جلسه دادگاه تائید شده بود. گفتنی است گلرخ ایرایی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد بود و تاکنون اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت نامبرده در دست نیست.