حزب کمونیست ایران

بازداشت مسعود فرهیخته در کرج

در ادامه بازداشت معلمان و فعالان کارگری همزمان با روز جهانی کارگر،روز ۱۱ اردیبهشت ماه، مسعود فرهیخته، معلم و فعال صنفی معلمان با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش در کرج بازداشت شد.

در همین راستا،شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و فرهنگیان،بازداشت و زندانی کردن معلمان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را محکوم کرد و اعلام کرد که در برابر این ستم سکوت نمی کند.گفتنی است که مسعود فرهیخته، معلم و از فعالان صنفی استان البرز، ۱۲ آذر سال گذشته در پی حضور و گفت‌و‌گو در اداره‌ آموزش و پرورش استان البرز، مقابل این اداره بازداشت شده بود.آقای فرهیخته در نهایت روز ۱۲ بهمن ماه، با تودیع قرار وثیقه به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تهران بزرگ آزاد شد.