حزب کمونیست ایران

بازداشت معترضان در بندرعباس

روز دوشنبه 12 اسفندماه به جای مقابله با شیوع ویروس کرونا 8 نفر(2نفر زن و 6 نفر مرد) از اهالی نگران و معترض شهرک توحید بندرعباس را بازداشت کردند.

به گزارش منتشره،با توجه به انتشار شایعه مبنی بر غربالگیری بیماران واگیردار (کرونا) در درمانگاه شهرک توحید بندر عباس تعدادی از اهالی محل در مرکز بهداشت درمان شهرک توحید تجمع و نسبت به آتش زدن زباله های داخل محوطه و لاستیک های اطراف مرکز اقدام کردند.