حزب کمونیست ایران

بازداشت و انتقال سپیده قلیان به زندان اوین

روز یکشنبه اول تیرماه،سپیده قلیان‌ فعال مدنی پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین از سوی ماموران بازداشت و برای تحمل حبس به زندان برده شد.

بنا به گزارش منتشره،سپیده قلیان، در پرونده متهمان هفت تپه به پنج سال زندان محکوم شد که در آذرماه سال گذشته از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود.اجرای حکم حبس این فعال مدنی در حالی است که برخی از افراد دیگر در این پرونده مشمول عفو شده‌‌اند.