حزب کمونیست ایران

بازداشت و بازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان اوین

صبح روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

بنا به گزارش منتشره، این فعال صنفی برخلاف اینکه بر اساس بخشنامه ی قوه قضاییه مشمول آزادی شده و دادیار ناظر بر زندان نیز این خبر را در رابطه با ایشان تایید کرده بود، به طور ناگهانی بازداشت و به زندان فرستاده شده است.وی روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.بازداشت اسماعیل عبدی در حالی صورت گرفته است که سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه از عدم بازگشت و آزادی بخش عمده ای از زندانیان در مرخصی خبر داده بود.