حزب کمونیست ایران

بازداشت و بی اطلاعی از سرنوشت 3 شهروند دستگیر شده در شهر سنندج

بنا به خبرهای دریافتی روز یکشنبه 21 اریبهشت ماه، حوالی ساعت 10 پیش از ظهر روز سه شنبه 15 اردیبهشت ماه، ادریس گله داری، در حالی که جهت انجام امورات اداری مربوط به بیمه اتومبیل شخصی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه مینماید، توسط مامورین رژیم اسلامی دستگیر و بازداشت می شود.

این گزارش حاکی است که همچنین در روز شنبه 20 اردیبهشت ماه، دوشهروند دیگر به نام های فرهاد و فرزاد خلیلی در شهر سنندج بازداشت شده اند.با گذشت 6 روز از بازداشت ادریس گله داری هنوز خانواده ایشان را در بی اطلاعی از محل نگهداری و علت بازداشت نگه داشته اند.در ادامه همین گزارش آمده است که از سرنوشت فرهاد و فرزاد خلیلی نیز تاکنون هیچگونه اطلاعی به خانوادشان داده نشده است.