حزب کمونیست ایران

بازداشت و زندانی سه شهروند بهائی در شیراز

صدیقه اقدسی، قاسم معصومی و بهروز فرزندی، شهروندان بهایی ساکن استان فارس، روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز انتقال یافتند.

این 3 شهروند بهائی در پی احضار به شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز بدون ابلاغ اجرای احکام، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت حبس به زندان منتقل شدند. هر یک از این شهروندان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ۳۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.در دادگاه تجدید‌نظر، ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی به حالت تعلیق درآمده و احکام آقایان فرزندی و معصومی، عینا تایید شده است. بازداشت شدگان برای اتهام‌های “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های معاند نظام”، متهم و محکوم شدند.