حزب کمونیست ایران

بازداشت پنج دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران

شوراهای صنفی دانشجویان اعلام کرده اند که پنج تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران در پی اطلاعیه وزارت اطلاعات پیرامون دستگیری شماری از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شده‌اند.

بنا به این گزارش، از میان این تعداد، دو نفر با قرار وثیقه آزاد شده و بقیه دانشجویان همچنان در بازداشت نهاد امنیتی بسر می‌برند. شوراهای صنفی دانشجویان افزوده است که گفته می‌شود این بازداشت‌شدگان مجبور به اعتراف علیه خود شده و وضعیت آن‌ها نگران‌کننده است. در خبری دیگر آمده است که  وضعیت “سها مرتضایی” دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران در بازداشت نگران‌کننده است. سها مرتضایی که ۲۵ روز پیش بازداشت شد، تاکنون از حق تماس با بستگان و دسترسی به وکیل قانونی خود محروم بوده است.