حزب کمونیست ایران

بازداشت چندین نفر در ایلام

سپاه پاسداران استان ایلام روز چهارشنبه 28 خردادماه،اعلام کرد که اعضای یک گروه را به اتهام «ضربه زدن و توهین کردن به اصول مذهب شیعه » بازداشت کرده است.

این نهاد رژیم بازداشت‌شدگان را متهم کرده که «با اقدماتی چون شعارنویسی، پخش تراکت» و یا نوشته‌های خود در فضای مجازی در پی ضربه زدن به اصول مذهب شیعه در بین مردم بودند و از آنان به عنوان «فرقه ضاله» نام برده است.گفتنی است نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، عبارت «‌فرقه ضاله» را عمدتا درباره «‌بهائیان»، یا باورمندان برخی دیگر از فرق مذهبی مانند «اهل حق» به کار می‌برد.