حزب کمونیست ایران

بازداشت چند تن از کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله

روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، دستکم ۵ تن از کارگران واحد پاکبانی شهرداری کوت عبدالله که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر مطالبات مالی آنها تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند بازداشت شدند.

بازداشت این کارگران معترض در پی شکایت یکی از مسئولان شهرداری کوت عبدالله از آنها مبنی بر حضور این کارگران در اعتراضات اخیر صورت گرفت. کارگران معترض شهرداری کوت عبدالله از شنبه هفته گذشته برای دریافت مطالبات خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع می کنند اما تاکنون هیچ مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.