حزب کمونیست ایران

بازداشت چهار دختر نوجوان در رشت

گزارشات منتشر شده از بازداشت چهار دختر نوجوان پس از انتشار ویدئوی رقص آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان روز پنجشنبه 22 تیر ماه، اعلام کرده است که این دختران در منطقه گلسار «اقدام به حرکات نامتعارف، ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت شئون اسلامی کرده و تصاویر آنها در فضای مجازی با مضمون کشف حجاب سازمان‌یافته منتشر شده بود.» گفتنی است هم‌زمان با ادامه اعتراضات مدنی زنان ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری در مراکز عمومی، موج شدید تهدیدهای حکومتی و بازداشت‌ها نیز همچنان ادامه دارد.