حزب کمونیست ایران

بازداشت چهار شهروند بهائی در یزد

روز دوشنبه 10 مهرماه،چهار شهروند بهائی به نام های “ویدا احراری، مژگان بصیری، شکوفه بصیری و جمال قدیرزاده” ساکن یزد،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

این شهروندان بهائی در منزل مژگان بصیری مهمان بودند که ماموران امنیتی با ورود به منزل،اقدام به بازداشت آنها کردند.پس از بازداشت این شهروندان،ماموران امنیتی،منزل هر کدام از آنان را نیز تفتیش و اقدام به ضبط وسایل شخصی این بازداشت شدگان کردند.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر،از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان بهائی اطلاعی در دسترس نیست.