حزب کمونیست ایران

بازداشت چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

در جریان اعتراضات روز جمعه بیست و هشتم بهمن ماه، چهار تن از شهروندان زاهدان توسط ماموران امنیتی  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان “اسماعیل ریگی ۱۸ ساله، یحیی ریگی ۲۰ ساله، فرهاد ریگی ۲۲ ساله و امید کهرازهی ۲۰ ساله، اهل زاهدان” گزارش شده است. گفتنی است تاکنون از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.