حزب کمونیست ایران

بازداشت گروهی از کاربران اینستاگرام در استان خراسان رضوی

روز سه شنبه 27 خرداد ماه شماری از کاربران اینستاگرام در خراسان رضوی به بهانه های مختلف از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت بو به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در همین خصوص معاون دادستان عمومی و انقلاب رژیم در خراسان رضوی ضمن اعتراف به بازداشت این افراد گفت، آنها به اتهام “انتشار تصاویر بی حجاب در فضای مجازی” بازداشت شده اند این کارگزار رژیم  بدون آن‌که شمار بازداشت‌شدگان و محل بازداشت آن‌ها را اعلام کند، افزود از این افراد برخی با قرارهای تأمین کیفری روانه زندان شده و برخی دیگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده‌های آن‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.