حزب کمونیست ایران

بازداشت گسترده مخالفان دولت در گرجستان

نیروی ویژه پلیس گرجستان  روز سه شنبه 5 اسفند ماه با یورش به دفتر حزب جنبش ملی متحد، حزب اصلی مخالف دولت، “نیکا ملیا” رهبر این حزب و دست‌کم ۲۰ فعال دیگر را بازداشت کرد.

بازداشت مخالفان دولت در این کشور پس از رای اعتماد پارلمان گرجستان به نخست وزیر جدید این کشور روی داد. فعالان مخالف حکومت در اعتراض به آنچه که آن را تقلب در انتخابت پارلمانی ماه اکتبر توصیف می کنند و تداوم بحران سیاسی در گرجستان از چند ماه پیش تجمعاتی در اطراف ساختمان پارلمان برگزار کرده‌اند.