حزب کمونیست ایران

بازداشت گسترده مخالفان دولت روسیه

وزارت کشور روسیه روز شنبه ۲۳ اسفند از بازداشت حدود ۲۰۰ نفر از افراد شرکت‌کننده در یک گردهمایی اپوزیسیون خبر داد.

این همایش یک روز بعد از اعلام خبر انتقال محل حبس “آلکسی ناوالنی” رهبر مخالفان کرملین از زندانی در مسکو به محل نامعلوم دیگر، برگزار شده است. روسیه در سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۰ گروه را با برچسب «نهادهای نامطلوب» ثبت کرده که در میان آنها «گروه روسیه باز» نیز که اعضای ارشد آن را تبعیدشدگان خودخواسته در لندن تشکیل می‌دهند، وجود دارد. این گروه سازمان‌دهنده اصلی همایش روز شنبه و یکشنبه بود.