حزب کمونیست ایران

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

روز سه شنبه 19 شهرویور ماه، یک شهروند اهل زاهدان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، یک شهروند بلوچ اهل زاهدان به نام ” سعید بریچی ” ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. گفته می شود بازداشت وی با ضرب و شتم همراه بوده است. لازم ذکر است، با گذشت یک ماه از بازداشت این شهروند، هنوز از دلایل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری وی گزارشی دریافت نشده است.