حزب کمونیست ایران

بازداشت یک فعال مدنی در کامیاران

روز شنبه 11 شهریورماه،لیلا قلوزی فعال مدنی اهل شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لیلا قلوزی ۴۰ ساله و فعال مدنی اهل شهر کامیاران به همراه فرزندش “داتام هشادست” ٢٣ ساله روز ۲۹ مردادماه ١۴٠٢،نیز توسط اداره اطلاعات شهر کامیاران برای چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.لیلا قلوزی و پسرش در جریان اعتراضات مردمی کامیاران،روز ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ بازداشت و روز ٧ مهرماه ۱۴۰۱، هر کدام با تودیع وثیقه ١۵٠ میلیون تومانی موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.گفتنی است که تا زمان تنظیم این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.