حزب کمونیست ایران

بازداشت ۱۶ فعال فضای مجازی در خراسان

روز یکشنبه 18 دی ماه، اداره کل اطلاعات رژیم خراسان رضوی ۱۶ نفر از فعالان شبکه‌های مجازی در ارتباط با خیزش سراسری ایران را بازداشت کرد.

بنا به گزارشات این فعالان با اتهام های  “انتشار اخبار اعتراضی مردم  و تحریک احساسات و دعوت به رفتارهای خشن” متهم شده اند. از اغاز اعتراضات تاکنون ۵۱۶ معترض مبارز از جمله ۷۰ کودک در جریان اعتراضات جاری ایران جان‌باخته‌اند. همچنین تعداد بازداشت‌شدگان ۱۹۲۰۴ نفر تخمین زده شده که از میان آن‌ها هویت ۴۵۶۶ نفر شناسایی شده است.