حزب کمونیست ایران

بازداشت ۳۰ شهروند در یک مهمانی مختلط در محمودآباد

گزارش منتشر شده، از بازداشت ۳۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در شهرستان محمودآباد و پلمپ محل برگزاری خبر داد.

دادستان عمومی محمودآباد با اشاره به اینکه با دستور قضائی ۳۰ زن و مرد در یکی از ویلاهای شهرک امیر سالار محمود آباد، دستگیر شدند، مدعی شد: “این افراد در حال برگزاری جشن مختلط و سرو مشروبات الکلی در وضعیتی بسیار نامناسب بودند.”لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله اعتراضاتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد می شود.